Cacti

From Sidvind
Jump to: navigation, search
 [19:08:34] <@Gnitset> hmm, det varkar inte com cacti i debian trycker in sakerna för nätmonitirering by default. så det kan underlätta med netsnmpd
 [19:09:08] <@Gnitset> som i debian heter snmpd
 [19:16:39] <@Gnitset> sen vill man ta bort kommentaren på rad 49 i /etc/snmp/snmpd.conf
 [19:18:19] <@Gnitset> man gör det på det enklaste sättet så installerar man cacti och snmpd. går in på /cacti/ och gör färdigt installationen genom att klicka nästa
 [19:18:25] <@Gnitset> sen loggar min med admin/admin
 [19:18:33] <@Gnitset> sätter nytt lösen
 [19:19:26] <@Gnitset> sen går till devices och lägger till en ny av typen generic snmp, hostname måste vara 127.0.0.1, snmpversion ska vara 2
 [19:19:54] <@Gnitset> man vill ha gjort ändringen i snmpd.conf och startat om snmpd innan den sista biten dock
 [19:20:17] <@Gnitset> för när man skapar den nya hosten så gör den ett snmpuppslag och tar rad på vad den kan monitorera
 [19:22:18] <@Gnitset> på hosten man just skapat finns "Associated Data Queries"
 [19:22:50] <@Gnitset> där ska det finnas en "SNMP - Interface Statistics" som ska ha status tex "Success [34 Items, 4 Rows]"
 [19:23:15] <@Gnitset> då hr den hittat 4 interface (i mitt fall lo eth0 eth1 bond0)
 [19:23:52] <@Gnitset> då kan man sen bara gå upp till höger och klicka på "Create Graphs for this Host"
 [19:24:09] <@Gnitset> där kan man välja vilka interface och vilken sorts graf man vill ha
 [19:24:38] <@Gnitset> vill man ha flera grafer på samma if men olika typ får man gör det e ett par omgångar
 [19:25:05] <@Gnitset> sen vill man för enkelhetens skull lägga upp sin host på listan över grafer
 [19:25:25] <@Gnitset> till vänster finns "Graph Trees" ganska högt upp i menyn
 [19:25:55] <@Gnitset> där går man in på "Default Tree" och väljer add och addar hosten
 [19:38:56] < Sanfred> what.. "Location: Sitting on the Dock of the Bay" (har jag skrivit det?)
 [19:39:09] < Sanfred> undrar om det är cacti, snmpd eller debian som trollar
 [19:39:25] <@Gnitset> debian trollar genom snmpd
 [19:39:33] <@Gnitset> rad 77
 [19:46:32] <@Gnitset> den kör ett cronjob var 5te min som måste köras 2ggr
 [19:48:29] <@Gnitset> www-data
 [19:48:30] <@Gnitset> grep . /etc/cron.d/cacti